polyloop.dk

Virksomhedsniveau

Virksomhedsniveau

Virksomheden er naturligvis underlagt samfundets krav og derigennem alene en motivation for genbrug.
Desuden pålægger nogle virksomheder sig selv yderligere pres ved at blive miljøcrtificerede eller på at lave grønne regnskaber.
I praksis vurderer virksomheden alle de gode miljø og klimahensyn op mod det ekstra besvær og de omkostninger/indtægter der er i det.