polyloop.dk

Gør miljøet en tjeneste: Tjen penge på dit affald!

Genbrug af olieprodukter giver et bedre miljø
Bedre miljø

Plast er fremstillet af restprodukter fra olie-industrien. Da olie jo er en ikke-fornybar ressource er det en god ide at spare så meget som muligt på denne ressource. Dette faktum er den mest indlysende grund til at genbruge plast og alle andre materialetyper som er baseret på ikke fornybare ressourcer.

Der udledes en fjerdedel så meget CO2, når man genbruger plast
Bedre klima

Til fremstilling af et kilo plastråvare (virgin LDPE), udledes ca. 2 kilo CO2. Til fremstilling af 1 kg regenerat (recycled LDPE) udledes = 0,5 kg CO2. Dette faktum er endnu en grund til at genbruge plast.

Erstat udgifterne til affaldsudgifter med indtjening
Bedre bundlinje

For at fremme en rationel affaldsbehandling har man fra samfundets side lavet et hierarki for affaldet.
1. genanvendelse (fritaget for afgifter)
2. forbrænding (pålagt forbrændingsafgift)
3. deponi (losseplads) (pålagt deponeringsafgift)

Hvis virksomheden får genanvendt sit affald sparer man altså afgifterne til forbrænding eller deponi. Desuden sparer man på omkostninger til renovation.
Reducerede omkostninger i forening med den pris Polyloop betaler for plastaffaldet vil som regel bevirke et betragteligt positivt bidrag til bundlinjen.

 
Nyheder fra Polyloop
Polyloop får ny hjemmeside

1. november 2012 kom Polyloop på nettet med en ny hjemmeside. Det glæder os at kunne byde både eksisterende og nye s...