polyloop.dk

Bedre bundlinje

Bedre bundlinje

Få en bedre bundlinie, ved at lade Polyloop hente dit affald.

 


For at fremme en rationel affaldsbehandling har man fra samfundets side lavet et hierarki for affaldet.

  1. genanvendelse (fritaget for afgifter)
  2. forbrænding (pålagt forbrændingsafgift)
  3. deponi (losseplads) (pålagt deponeringsafgift)

 

Hvis virksomheden får genanvendt sit affald sparer man altså afgifterne til forbrænding eller deponi. Desuden sparer man på omkostninger til renovation.
Reducerede omkostninger i forening med den pris Polyloop betaler for plastaffaldet vil som regel bevirke et betragteligt positivt bidrag til bundlinjen.